Sweboat - för företag i branschen

Vi värnar och främjar båtlivet

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Verksamhetens målsättning är att skapa gynnsamma förhållanden för branschen, vara branschens talesman och remissinstans, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället och inte minst att medverka till en positiv inställning till båtlivet.


Andressons båtvarv
I Sweboat ingår följande grupperingar, som tillsammans har ca 400 medlemsföretag:
  • Båttillverkarna
  • Marinmotorgruppen
  • Tillbehörsgruppen
  • Marinhandlarna
  • Servicevarven

Associerade medlemmar
  • Svenska Bryggleverantörers Förening
  • Finans- och försäkringsgruppen
  • Utbildning och organisationer
  • Allmänna gruppen

För medlemskap i en förening krävs en fast och väletablerad organisation med verksamhet inom tillverkning, försäljning eller service av branschens produkter.

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software