Sweboat - för företag i branschen

Vi värnar och främjar båtlivet

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Verksamhetens målsättning är att skapa gynnsamma förhållanden för branschen, vara branschens talesman och remissinstans, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället och inte minst att medverka till en positiv inställning till båtlivet.


Andressons båtvarv
I Sweboat ingår följande företagsgrupper, som tillsammans har ca 400 medlemsföretag:
  • Båttillverkare
  • Bryggleverantörer
  • Finans- och försäkringsbolag
  • Marinhandlare
  • Marinmotororleverantörer
  • Tillbehörsleverantörer
  • Servicevarv
  • Utbildningar och organisationer

För medlemskap i Sweboat krävs en fast och väletablerad organisation med verksamhet inom tillverkning, försäljning eller service av branschens produkter.
Medlemsaffisch

Ett tryggt båtägande!

Som båtägare vill du känna trygghet när du är på sjön. På samma sätt vill du givetvis känna trygghet när det gäller köp eller service av båten, mot... Läs mer >>

Varför medlem?

Fördelar med ett medlemskap i Sweboat
Vi på Sweboat arbetar aktivt med bl a marknadsföring, EU-frågor, skatte- och miljöfrågor och representerar b... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software