Sweboat - för företag i branschen

Varför medlem?

Fördelar med ett medlemskap i Sweboat
Vi på Sweboat arbetar aktivt med bl a marknadsföring, EU-frågor, skatte- och miljöfrågor och representerar branschen i till exempel Allmänna Reklamationsnämnden, Sjösäkerhetsrådet och i standardiseringsfrågor.

Vi producerar och sammanställer statistik över import och export av båtar och motorer.
Vi arrangerar årligen två flytande båtmässor, Marstrand Boat Show på Martstrand och Allt på Sjön i Gustavsberg samt en svensk paviljong på METS Trade i Amsterdam.
Vi är också medarrangör till Båtmässan i Göteborg.

Sweboat är en paraplyorganisation för åtta grupperingar inom olika områden av båtindustrin. De grupper som ingår i Sweboat är; Båttillverkarna, Marinmotorgruppen, Tillbehörsgruppen, Marinhandlarna, Svenska Varvsföreningen, Finans och Försäkringsgruppen, Utbildning och Organisationer samt Svenska Bryggleverantörers Förening. Utöver dessa finns även Allmänna gruppen och personliga medlemmar.

Fotograf: Mats Eriksson

För medlemskap i en förening krävs en fast och väletablerad organisation med verksamhet inom tillverkning, försäljning eller service av branschens produkter.

För inträdes- och medlemsavgifter till respektive förening, kontakta kansliet.
Blankett för ansökan om medlemskap hittar du längst ner på sidan eller under rubriken bli medlem i menyn till vänster.

Några av de medlemsförmåner du får är:
 • Tillgång till korrekta avtalsblanketter, garantier och ISO/CEN-standarder till rabatterade priser.
 • Tillgång till experter inom juridik, teknik och skatter.
 • Prisstatistik på begagnade båtar.
 • Länk från medlemsregistret på vår hemsida till din egen hemsida.
 • Tillgång till Intranet för medlemmar med diskussionsforum, FAQ mm
 • Möjlighet till företagsförsäkring, anpassad för ditt företag, i samarbete med Howden och Protector.
 • Anmälningsavgiften till inomhusmässorna i Stockholm och Göteborg återbetalas vid korrekt fakturabetalning.
 • 25 % rabatt på Marstrand Boat Show och Allt på Sjön.
 • Databas för begagnade båtar, motorer och andra produkter
 • Diverse förmånliga rabatt- och paketerbjudanden på produkter/tjänster som gagnar din verksamhet.
 • Pressklipp om medlemsföretagen på hemsidan.
 • Aktuell information om allt som berör din verksamhet via våra egna media Sweboat News och tidningen Båtbranschen.


Välkomna med er ansökan!
Powered and produced by Carismar Software