Sweboat - för företag i branschen

Upplev båtlivet - Corona information

UPPLEV BÅTLIVET inspirerar och informerar alla som har intresse av båtlivet. Framöver kommer den som är nyfiken på, och vill pröva på Båtliv, att få råd och tips hur man lätt och smidigt får ta del av de fantastiska möjligheterna till rekreation och äventyr som båtlivet har att bjuda. Den redan inbitna båtmänniskan kommer att hitta information och tips för att ytterligare utveckla sitt stora intresse. Just nu förmedlar vi råd för Båtliv under Covid-19 pandemin.

ub y logo


CORONAVIRUS OCH BÅTLIVET - HUR PÅVERKAR COVID-19 SVERIGES 1 500 000 BÅTINTRESSERADE?
I dessa svåra tider informerar vi om hur vi båtmänniskor kan använda våra båtar trots det rådande läget med en pågående pandemi. Att komma ut på sjön, andas frisk luft och röra på sig är i grunden hälsobefrämjande och rätt hanterat en möjlighet till välbefinnande.

Läs mer på www.upplevbåtlivet.se.
covid

Information om Covid-19

Vi hjälper våra medlemmar med frågor och funderingar kring situationen med Covid-19. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software