Sweboat - för företag i branschen

Tömningsstationer för toalettavfall

Hitta tömningsstationen närmast dig


Transportstyrelsen har sammanställt en förteckning över tömningsstationer för toalettavfall runtom i Sverige.
Stationerna är utmärkta på karta samt med "adress" och GPS-koordinater.
Tömningsstation för toalettavfall

Du hittar förteckningen via länken här;
Hitta tömningsstationer

Saknar du någon station i förteckningen eller om någon av de befintliga är utmärkt med fel koordinater tar Transportstyrelsen gärna emot den informationen via e-post på adressen; Webbkontakt

1 april 2015 infördes förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Mer information finns om beslutet som sådant samt tömningsställen finns på Transportstyrelsen hemsida via länken här Toaavfall
DSC_8757

Sweboats miljöprogram

Sweboat driver ett Miljöprogram för de medlemmar som har varv, marinor och båtuppläggningsplatser. Läs mer >>

Sweboats Miljöfond

Sweboat har startat en Miljöfond för att ge bidrag till medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software