Sweboat - för företag i branschen

Tömningsstationer för toalettavfall

Hitta tömningsstationen närmast dig


Transportstyrelsen har sammanställt en förteckning över tömningsstationer för toalettavfall runtom i Sverige.
Stationerna är utmärkta på karta samt med "adress" och GPS-koordinater.
Tömningsstation för toalettavfall

Du hittar förteckningen via länken här;
Hitta tömningsstationer

Saknar du någon station i förteckningen eller om någon av de befintliga är utmärkt med fel koordinater tar Transportstyrelsen gärna emot den informationen via e-post på adressen; Webbkontakt

1 april 2015 infördes förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Mer information finns om beslutet som sådant samt tömningsställen finns på Transportstyrelsen hemsida via länken här Toaavfall

Sweboats Miljöfond

Sweboat har startat en Miljöfond för att ge bidrag till medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck. Läs mer >>
DSC_8757

Sweboats miljöprogram

Sweboat driver ett Miljöprogram för de medlemmar som har varv, marinor och båtuppläggningsplatser. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software