Sweboat - för företag i branschen

Systematiskt arbetsmiljöarbete & Egenkontroll

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

I den här utbildningen går vi igen lagar och regler för hur både arbetsgivare och arbetstagare skall förhålla sig till regelverket. Vi går också igenom Sweboats pärmar för Systematiskt arbetsmiljöarbete, Egenkontroll och Systematiskt brandskyddsarbete.

Pris: 1500:- ex.moms/person
Kurslängd: 3 timmar
Datum/plats: Enligt överenskommelse

För mer information eller bokning kontakta Thomas Greberg på kansliet.
Tel: 08-449 55 93
Mail: tg"at"sweboat.se*

*Ersätt "at" med @

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software