Sweboat - för företag i branschen

Sweboats miljöprogram

Sweboat driver ett Miljöprogram för de medlemmar som har varv, marinor och båtuppläggningsplatser.


DSC_8757

Båtbranschen står idag med stora utmaningar när det gäller föroreningar i mark och sediment på varv och marinor. Sweboat jobbar därför aktivt med att hjälpa berörda medlemmar med sitt miljöarbete och minska båtlivets avtryck i miljön.

Syftet är bland annat:
 • Arbeta proaktivt med miljöfrågan.
 • Minska giftspridningen och öka medvetenheten, både bland medlemmarna och deras kunder.
 • Skapa en nationell samsyn från myndighetshåll
.

I miljöprogrammet ingår bland annat:
 • Branschråd för hantering av båtbottnar
 • Branschråd för markkartläggning
 • Branschråd för anläggning av spolplatta
 • Kundbroschyr om ansvarsfull båtvård
 • Miljöskyltar
 • Checklistor & egenkontroll
 • Sweboats Miljöfond
 • Sweboats Miljöpris
 • TBT-identifiering


Här kan du ladda ner mer information om Sweboats Miljöprogram:
Sammanfattning av Sweboats Miljöprogram 2019
Båtåtervinning

Återvinning av båtar

Nationellt system för återvinning av fritidsbåtar Läs mer >>

Sweboats Miljöfond

Sweboat har startat en Miljöfond för att ge bidrag till medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software