Sweboat - för företag i branschen

Sweboats Miljöpris

Ankrade för kvällen
Fotograf: Sweboat


Sweboat har instiftat ett Miljöpris som belönar den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet.


Exempel på detta kan vara;


  • Ett miljöprojekt/-initiativ
  • En uppfinning som gagnar miljön och/eller miljöarbetet
  • En enkel insats med stor effekt på miljön


Miljöpriset delas ut årligen och är på 25 000 SEK.
Nomineringstiden för nästa års pris som delas ut på Båtmässan i Göteborg den 31 januari löper ut den 1 december. Nomineringar skickas till Sweboats kansli via e-post info"at"sweboat.se.

Det första Miljöpriset delades ut den 1 mars 2019 till projektet "Optimist för havet". Läs mer om projektet genom att klicka här.

Sweboats Miljöfond

Sweboat har startat en Miljöfond för att ge bidrag till medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck. Läs mer >>
Båtåtervinning

Återvinning av båtar

Nationellt system för återvinning av fritidsbåtar Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software