Sweboat - för företag i branschen

Sweboats Miljöpris

Ankrade för kvällen
Fotograf: Sweboat


Sweboat har instiftat ett Miljöpris som belönar den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet.


Exempel på detta kan vara;


  • Ett miljöprojekt/-initiativ
  • En uppfinning som gagnar miljön och/eller miljöarbetet
  • En enkel insats med stor effekt på miljön


Miljöpriset delas ut årligen och är på 25 000 SEK.
Nomineringar skickas till Sweboats kansli via e-post info"at"sweboat.se.

Det första Miljöpriset delades ut den 1 mars 2019 till projektet "Optimist för havet". Läs mer om projektet genom att klicka här.


Tömningsstation för toalettavfall

Tömningsstationer för toalettavfall

Hitta tömningsstationen närmast dig Läs mer >>
barkbat2

Miljöanpassat båtliv

Här hittar du information om olika miljöfrågor som berör båtlivet på olika sätt. Här finns även tips på hur du kan minska din miljöpåverkan. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software