Sweboat - för företag i branschen

Sweboats Miljöfond

Sweboat har startat en Miljöfond för att ge bidrag till medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck.
Sweboat – Båtbranschens Riksförbund vill aktivt medverka till att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Det handlar om att informera sina kunder – båtägarna - och hjälpa sina medlemmar med sitt miljöarbete. Exempel är förebyggande åtgärder för miljövänlig hantering, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ.

Nu tillför Sweboat två viktiga delar till sitt redan nu omfattande miljöprogram för varv och marinor; instiftande av en Miljöfond och ett Miljöpris.

Syftet med Miljöfonden är att ge bidrag till Sweboats medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck.

Ur Miljöfonden ska anslag kunna sökas till bidrag för miljöarbete som;

• Förebyggande åtgärder för att värna miljön
• Retroaktiva miljöåtgärder till exempel:
- Undersökning och kartläggning av föroreningar
- Saneringsåtgärder
- Anpassning av befintliga system
• Informationsspridning och attitydförändring

Medlen till miljöfonden skapas genom att Sweboatmedlemmar som väljer att delta årligen låter sina kunder bidra med en summa (i nuläget 200-400 SEK) per båt. Bidraget läggs på ordinarie debiterat belopp till kunden och går oavkortat till Miljöfonden.

Fonden är även öppen för bidrag och donationer.

Miljöfonden administreras som en fristående ideell stiftelse vid namn ”Insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond” som garant att alla medel används till fondens syfte.

Båtåtervinning

Återvinning av båtar

Nationellt system för återvinning av fritidsbåtar Läs mer >>
barkbat2

Miljöanpassat båtliv

Här hittar du information om olika miljöfrågor som berör båtlivet på olika sätt. Här finns även tips på hur du kan minska din miljöpåverkan. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software