Sweboat - för företag i branschen

Sweboats Mångfaldsprojekt ger jobb åt nyanlända

Mangfald

”SweBoat har genom Mångfaldsprojektet försett båtbranschen med ny arbetskraft och samtidigt skapat samhällsnytta som ger mervärde”!

Båtbranschen har sedan länge haft stort behov av arbetskraft och samtidigt utmaningar med att rekrytera. Parallellt finns det många människor i Sverige idag, med speciella förutsättningar men stor potential, som står till arbetsmarknadens förfogande.

SweBoat Mångfaldsprojekt har främst arbetat med nyanlända och utlandsfödda och här utgått från ett näringslivsperspektiv för att hitta nya sätt att rekrytera rätt arbetskraft. Kunskapen om båtbranschen behövde stärkas hos både kommuner och Arbetsförmedling och merparten av de nyanlända hade ingen kännedom alls om branschen och än mindre om det skriande behovet av nya lojala medarbetare. År 2018 beviljades vår ansökan
om finansiering från Tillväxtverket som gjorde det möjligt att starta igång projektet SweBoat Mångfald.

SweBoats idé bakom projektet var att utveckla former för att rekrytera och hitta de, för branschen, mest lämpade bland arbetssökande nyanlända och matcha dem mot de så kallade servicevarven. Förutsättningen var också att kunna anställa med statligt arbetsgivarstöd, genom praktik och så kallat Nystartsjobb, vilket gav både företag och potentiell medarbetare mer tid då inkörsporten är längre på grund av språket och det faktum att merparten av de nyanlända aldrig ens varit nära en fritidsbåt. Detta gjorde att oddsen för en långvarig anställning i båtbranschen ökade ytterligare.

Ladda ner och läs våra rapporter om projektet:
SweBoat Mångfald - Slutrapport - För dubbelsidig utskrift

Sweboat Båtservicemedarbetare

Läs mer om projektet HÄR
Powered and produced by Carismar Software