Sweboat - för företag i branschen

Sweboats kursprogram

Sweboat har tagit fram ett kursprogram för sina medlemmar, speciellt anpassat för branschens behov. De flesta av kurserna ges direkt av Sweboat utan mellanhänder vilket ger dem ett mycket konkurrenskraftigt pris samtidigt som de kan arrangeras direkt ute hos medlemmar på flexibla datum.


Arbetsmiljöverket ställer höga krav på dig som arbetsgivare för att dina anställda ska kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt. Som arbetsgivare har du det yttersta ansvaret att rätt kunskap och rätt skyddsutrustning finns för arbetstagaren. Vid bristande kunskap, utbildningsintyg eller skyddsåtgärd kan arbetsmiljöverket utfärda en sanktionsavgift till företaget vid en eventuell tillsyn. Sanktionsavgiften är olika stor beroende på område och antal anställda. Sweboats kurser bygger på Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) för att säkerställa att rätt kompetens nås.

Vi har även två kurser i affärsmannaskap, "Ekonomi för icke-ekonomer" och "Sälj och professionellt bemötande" som är framtagna inom ramen för Sweboats nya Affärsplattform.

Klicka på respektive kurs för att läsa mer

Motviktstruck/Hjullastare - heldag
Fallskyddsutbildning/Arbete med risk för fall - heldag
Arbete med härdplaster - Kemiska arbetsmiljörisker -halvdag
Säkra lyft - halvdag
Systematiskt arbetsmiljöarbete & Egenkontroll - halvdag
Konsumentjuridik - halvdag
Första hjälpen HLR, D-HLR - halvdag
Affärsmannskapskurser i Ekonomi för icke-ekonomer och Sälj och professionellt bemötande (inställda höst 2020)
Powered and produced by Carismar Software