Sweboat - för företag i branschen

Sweboats integritetspolicy

Sweboats integritetspolicy


Personuppgiftsansvarig
Sweboat (organisationsnummer 556189-9856, Hammarby Allé 91 120 63 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (EU2016/679).

Personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Personuppgifter kan till exempel vara namn, e-postadress, adress telefonnummer, fotografi, kundnummer, personnummer, inloggningsuppgifter etc.

Behandling av personuppgifter
Generellt behandlar vi personuppgifter i form av namn, e-postadresser, telefonnummer och adress i första hand med rättsliga grunder som avtal, intresseavvägning och myndighetsutövning.
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de nedan angivna ändamål, personuppgifter som kommer in till Sweboat kan vara sådan som:
• kommer in via e-post eller post,
• rör samarbete mellan andra organ, förbund, leverantörer eller myndigheter,
• rör utbildning och seminarier.

Personuppgifter som du lämnar i samband med anmälningar till mässor, seminarier, utbildningar eller andra evenemang spar vi så länge som det krävs för administration av evenemanget och uppföljning eller av bokföringstekniska skäl.

Personuppgifter som du lämnar i samband med prenumeration eller beställning av information sparar vi bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter och kan när som helst avsluta din prenumeration.

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig som användare i vårt system med inloggning sparar vi bara så länge som du är användare av systemet.

Återta samtycke
Vid vissa behandlingar av personuppgifter använder vi oss av ett skriftligt samtycke till exempel filminspelning vid seminarier. Samtycket är giltigt tills vidare, du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kansliet via:
• e-post till [email protected]
• eller skicka brev till
Sweboat
Box 92065
120 07 Stockholm

Begära registerutdrag eller rättelse

Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss med information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Den information som Sweboat behöver för att göra ett registerutdrag är:
• för- och efternamn
• personnummer
• e-postadress (samma som du lämnat tidigare)
• adress (samma som du lämnat tidigare)

Begäran om registerutdrag gör du till:
• e-post till [email protected]
• eller skicka brev till
Sweboat
Box 92065
120 07 Stockholm

Klagomål till Datainspektionen
Om du anser att Sweboats behandling av dina personuppgifter strider med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

Powered and produced by Carismar Software