Sweboat - för företag i branschen

Sweboat erbjuder nya utbildningar i Affärsmannaskap

Två nya kurser i Affärsmannaskap finns nu tillgängliga för Sweboats medlemmar - Ekonomi för icke-ekonomer och Sälj och professionellt bemötande. Båda kurserna bedrivs i samarbete med Företagsuniversitetet.
Ta del av den bifogade kursinformationen nedan:
Kurser i Affärsmannaskap 2020

KURSERNA I AFFÄRSMANNASKAP ÄR TYÄVRR INSTÄLLDA HÖSTEN 2020! Vi återkommer med nya datum.

Powered and produced by Carismar Software