Sweboat - för företag i branschen

Sommarvädret gav rekordförsäljning och nya kunder till båtbranschen!


Pressmeddelande 2018-08-24

Sweboat – Båtbranschens Riksförbud har sammanfattat läget i branschen efter sommarens fina väder, genom en enkät hos sina drygt 400 medlemmar i hela Sverige.

Svaren är genomgående mycket positiva i alla segment och visar på ett starkt ökat intresse för båtlivet jämfört med ifjol som var ett mer normalår för branschen. Det ger även hopp om en stark fortsatt försäljning på höstens flytande båtmässor och under kommande säsong.

56% av medlemmarna säger att säsongen hittills i sin helhet har varit bättre eller mycket bättre än ifjol. Många upplevde en trög start på året våren/försommaren men när värmen väl kom togs tappet igen med råge. Många är nu ikapp eller har passerat fjolårets siffror och tror på en 10-20% ökning totalt i år.

41% av medlemmarna som säljer nya båtar anser att säsongen hittills varit bättre eller mycket bättre än ifjol. Motorbåtssidan går bäst och det är många handlare som sålt slut på lagren och väntar på nyleveranser från båttillverkarna.

49% av medlemmarna som säljer begagnande båtar anser att säsongen varit bättre eller mycket bättre än ifjol. Nyare båtar, under tio år gamla, säljs i princip direkt och är en bristvara, medan de äldre är mer svårsålda.

53% av medlemmarna som säljer tillbehör och reservdelar anser att säsongen varit bättre eller mycket bättre än ifjol. Fler båtar har sjösatts, rustats, uppdaterats och använts än på många år. Försäljningen av vattensport-, säkerhets- och komfortartiklar har nått nya rekordnivåer.

62% av medlemmarna som erbjuder service och reparationer har haft en bättre eller mycket bättre beläggning på service och reparationer jämfört med ifjol. När båtarna används blir det fler grund-stötningar och motorer som kräver service.

86% av medlemmarna som säljer drivmedel har haft en bra eller mycket bättre försäljning då fler båtar använts och körts längre sträckor jämfört med ifjol. Västkusten som hade en dålig säsong ifjol vädermässigt står för den största ökningen.

40% av medlemmarna som säljer finansieringslösningar och försäkringar anser att säsongen varit bra eller mycket bättre. Siffror som hänger ihop med den ökade ny- och begagnatbåtförsäljningen.

80% av medlemmarna har en positiv känsla inför hösten och kommande säsong. En bra säsongs-avslutning spiller ofta över på nästa även om det finns orosmoln som förändringar på fastighets- och valutamarknaden.

65%
medlemmarna anser att många nya kunder sökt sig till båtlivet i sommar och Sweboat hoppas och tror att denna trend kommer att fortsätta, då dessa nya kunder med största sannolikhet fått en positiv bild av båtlivet som kommer att förmedlas vidare till vänner och bekanta.

Närmast i tiden arrangerar Sweboat Sveriges två största flytande båtmässor – Marstrand Boat Show som startar idag på Västkusten och Allt på Sjön i Gustavsberg nästa helg, den 31.8-2.9, på Ostkusten. Dessa är två mycket viktiga evenemang för branschen, både som avslutning på säsongen och för att lägga grunden för nästa.

För ytterligare information
Mats Eriksson, VD Sweboat: 070-342 06 99, me@sweboat.se

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma branschintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.
barkbat2

Sweboat startar klimat- och miljöprojekt

Genom sitt nya klimat- och miljöprojekt skapar Sweboat – Båtbranschens Riksförbund med över 400 medlemmar – ett helhetsperspektiv för att minska bå... Läs mer >>

Havsmiljöinstitutet får Sweboats Miljöpris 2020

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund delar ut sitt Miljöpris för 2020 till Havsmiljöinstitutet som förmedlar kunskap mellan forskare, myndigheter oc... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software