Sweboat - för företag i branschen

Skrotningspremie

IMG_0376


Ny skrotningspremie gör det möjligt att kostnadsfritt lämna båtar till skrotning på ett miljövänligt sätt.

Båtar på upp till tre ton kan fram till den 31 december 2021 lämnas gratis till Båtretur för skrotning och återvinning men erbjudandet gäller bara så länge bidraget räcker - så det gäller att passa på.

Det är havs- och vattenmyndigheten som står bakom båtskrotningspremien för att uppmuntra båtägare att ta hand om och återvinna sina båtvrak i stället för att lämna dem i naturen. Skrotningen sker genom initiativet Båtretur, ett samarbete mellan Sweboat, Båtskroten och Stena Recycling. Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar.

Läs mer om skrotningspremien på batretur.se

Så här gör du:
- Fyll gärna i skrotningsformuläret på hemsidan eller kontakta Båtretur på telefon 0771-80 81 81. Via sokbat.se kan du hitta information om båtmodellen.
- Du får normalt svar inom fem arbetsdagar.
- Du får gärna lämna din båt själv.
- Önskar du hjälp med att transportera och sanera kan Båtretur även göra det mot en ersättning.
inomhus friskluftsmask

Båtbranschen svarar upp mot Transportstyrelsens nya rekommendationer för sanering av båtbottnar


Idag publicerade Transportstyrelsen nya rekommendationer för sanering av båtbottnar. Sweboat och båtbranschen välkomnar de nya rekommendationerna... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software