Sweboat - för företag i branschen

Säkra lyft

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.

Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud. Våra kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från branschen. Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.
En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt, 12 § AFS 2006:6
Efter kursen erhåller deltagarna ett intyg om genomförd utbildning och dess innehåll.

Pris: 1500:- exkl.moms/person
Kurslängd: 3 timmar
Datum/plats: Enligt överenskommelse

För mer information eller bokning kontakta Thomas Greberg på kansliet.
Tel: 08-449 55 93
Mail: tg"at"sweboat.se*

*Ersätt "at" med @

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software