Sweboat - för företag i branschen

Optimist för havet får Sweboats nya Miljöpris!

Optimist för havet får Sweboats nya Miljöpris!
Sweboat – Båtbranschens Riksförbund delar ut sitt nyinstiftade Miljöpris till projektet Optimist för havet vars syfte är att minska nedskräpningen i våra hav.


Pressmeddelande
1 mars 2019

Motivering från Sweboat lyder som följer:
Tre organisationer, Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet, som alla delar kärleken till havet har tillsammans uppmärksammat och vidtagit åtgärder mot ett av vår tids största miljöproblem – plast i haven.

Projektet arbetar dels för att öka kunskapen om skräp i haven bland barn, ungdomar och vuxna, dels få fler att sluta skräpa ner. Inom projektet engageras dessa grupper i skräpinsamlingar, aktiviteter och utbildningar som väcker engagemang och ökar kunskapen om marin nedskräpning. Genom att vända sig till barn och ungdomar byggs en tidig attityd mot nedskräpning som förhoppningsvis finns med även i vuxen ålder.

Sweboats VD Mats Eriksson delar ut Miljöpriset för 2019 till Camilla Larsson/SSRS, Sharon Emanuel/HSR och Thomas Hansson Mild/SSF.
Fotograf: Lars-Åke Redéen


För Sweboat som arbetar för att minska båtlivets avtryck i miljön är det mycket positivt att kunna visa sin uppskattning för projektet genom att tilldela det vårt Miljöpris för 2019.

Miljöpriset är en viktig del i Sweboats miljöprogram och har som syfte att belöna den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats för miljön kopplat till båtlivet.

Miljöpriset delas ut årligen och är på 25 000 SEK. I år skedde utdelningen på pressfrukosten på båtmässan Allt för sjön på Stockholmsmässan som pågår den 1-10 mars.

”Sweboat vill aktivt medverka till att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Det handlar om att informera våra kunder, båtägarna, och hjälpa våra medlemmar med sitt miljöarbete. Exempel är förebyggande åtgärder för miljövänlig hantering, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ. Vi ha även startat en Miljöfond för våra varv och marinor som fått ett mycket positivt bemötande” säger Mats Eriksson, VD på Sweboat.

För mer information

Mats Eriksson, VD Sweboat
08-449 55 98,
[email protected]


Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma branschintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.

Joachim_K-2_liten

Förstärkning från näringslivet: Joachim Källsholm ny förbundsordförande för Sweboat

I samband med Sweboats årsmöte i slutet på november, överlämnade Ulf Jarlerud efter drygt 18 år ordförandeskapet i Sweboat – båtbranschens riksförb... Läs mer >>
Sweboats miljöprisvinnare 2021

Melissa Feldtmann får Sweboats Miljöpris 2021!

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund delar ut sitt Miljöpris för 2021 till Melissa Feldtmann. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software