Sweboat - för företag i branschen

Motviktstruck/Hjullastare

Vad krävs för att få köra motviktstruck eller hjullastare?
Generellt gäller att en förare för truck eller hjullastare ska ha fyllt 18 år, ska ha god kännedom om maskinen samt de lagar och regler som Arbetsmiljöverket ställer på både arbetsgivare och arbetstagare. En arbetsgivarens måste säkerställa att föraren har rätt kunskap för framförandet av maskinen och även utfärda ett skriftligt tillstånd för att få köra maskinen på arbetsplatsen.
En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert, 18 § AFS 2006:5

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:5 samt Truckläroplan 10, TLP10 och är uppbyggd i 2 delar, en teoretisk och en praktisk. Efter kursen erhåller deltagarna ett intyg om genomförd utbildning.

Pris: 1990:- exkl. moms/person
Kurslängd: 8 timmar
Datum/plats: Enligt överenskommelse

För mer information eller bokning kontakta Thomas Greberg på kansliet.
Tel: 08-449 55 93
Mail: tg"at"sweboat.se*

*Ersätt "at" med @

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software