Sweboat - för företag i branschen

Miljöanpassat båtliv

Här hittar du information om olika miljöfrågor som berör båtlivet på olika sätt.
Här finns även tips på hur du kan minska din miljöpåverkan.


barkbat2

Använd bästa bränslet
Alkylatbensiin

Dagens tillverkning av moderna insprutningsmotorer lyder under gällande EU- lagstiftning, d v s de gemensamt satta kvalitets- och miljömål som ryms inom det så kallade Fritidsbåtsdirektivet. Det
innebär att alla motorer som tillverkas och säljs idag är minst så rena och bränsleeffektiva som lagen kräver. Har du en gammal tvåtakts utombordare, släpper den ut ungefär 30% bensin i vattnet och i luften som är helt oförbränd. Om du tankar alkylatbensin istället för vanlig 95-oktanig så minskar de mest skadliga utsläppen med 80 - 90% enligt leverantören.
På en del bensinmackar – både på land- och sjömackar – finns det alkylatbensin på pump som bara är obetydligt dyrare än vanlig bensin. Alkylatbensinen påverkar inte din motor på något negativt sätt och finns även på dunk på de allra flesta bensinstationer. I förhållande till merkostnaden är
miljövinsten stor! Använd även alltid biologisk nedbrytbar tvåtaktolja.

Har du en dieselmotor så kan man tanka diesel med HVO-inblandning. Det fungerar för alla dieselmotorer och ger enligt leverantören framförallt lägre koldioxidutsläpp. Undvik däremot diesel med FAME/RME-inblandning som kan ge upphov till bakterietillväxt i tanken med igensatta filter och i förlängningen motorstopp som resultat.

Ett bättre alternativ till fossil diesel är EcoPar Marin. Det är enligt tillverkaren en syntetisk paraffinolja till 100% baserad på restgas, som inte kan bilda bakterier & som ger renare utsläpp än diesel, är luktfri och dessutom har en mängd andra fördelar. Se www.ecopar.se för mer info.

Läs mer om drivmedel för båtar på Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet; www.spbi.se


Håll botten ren
Spolplatta Ringens Varv, Marstrand
Fotograf: Ringens Varv

A och O är en ren båtbotten. Annars ökar bränsleförbrukningen markant! Om du väljer att bottenmåla din båt ska du bara använda godkända färger för de farvatten där din båt vistas. Många bottenfärger är skadliga för vattenlevande organismer. Du kan också hålla rent utan färg. Idag finns det båtbottentvättar som klarar de flesta båtar och många varv och marinor erbjuder lyft och avspolning. Har du en mindre båt,
till exempel en eka eller en mindre styrpulpetbåt, kan du dra in den till en strand och göra rent botten med en skurborste eller liknande förutsatt att du inte har gammal bottenfärg på som kan lossna.

För Östersjön finns även en kostnadsfri havstulpanvarning så du vet när du ska tvätta båten. För mer information och anmälan till varningsfunktionense www.batmiljo.se. Där finns även många andra tips om alternativ till bottenfärger.Minska farten och kör rätt
Har du verkligen bråttom? Buller, fart och svallvågor hör på ett sätt ihop. En båt som körs mitt i planingströskeln låter mycket, drar mycket bränsle och gör som mest svall. Undvik att köra så att båten "gräver ner sig". Det viktigaste är att man tänker på sin omgivning i dessa situationer och att man följer
hastighetsreglerna. Har du en båt som inte planar så kör så långsamt du kan, högre fart ger högre motstånd genom vattnet med högre bränsleförbrukning och utsläpp som följd.
Se gärna vår film om eco-driving på Upptäck Båtlivets filmsida: www.upptackbatlivet.se/batfilmer


Byt ut din gamla motor

Har du en gammal tvåtakts utombordare så byt den mot en modern fyrtaktsmotor eller allra helst en el-motor. Det finns elmotorer även för större motor- och segelbåtar och utbudet växer hela tiden. Köp inte heller större motor än vad du behöver. Kan du inte byta ut motorn så se till att den är väl servad så att den går så effektivt som möjligt.


Planera din körning

Välj alltid kortaste väg och planera din körning. Fundera på om det kan vara en idé att ligga still i viken en extra dag.


Lasta båten rätt

Om du och din besättning sitter på det sätt som är bäst för din båttyp påverkar det också bränsleförbrukningen i positiv riktning
– dessutom blir körningen både säkrare och behagligare. Se till att båten är jämnt lastad och inte blir för tung i aktern eller gräver ned
sig för mycket i fören. Kolla gärna med din marinhandlare om specifika tips för just din båt.


Segla mer!
Jollar i solnedgång
Fotograf: Sweboat

Har du en segelbåt så försök att segla så ofta som möjligt. Det är både rogivande för dig och miljön samt helt utsläppsfritt under själva seglingen!


Mer om båtmiljö
Det finns två foldrar med fakta och konkreta tips på hur båtlivet kan bli miljövänligare;Töm toaletten rätt
Tömningsstation för toalettavfall

Du som har toalett med direktutsläpp får inte använda den efter den 1 april 2015. Du som har en båttoalett med inbyggd tank som går att tömma till land ska självklart tömma den där.

Klicka här för att se Transportstyrelsens lista över tömningsstationer.


Möjligheterna blir bättre för varje år men både du och vi kan försöka påverka bl a kommuner att förbättra servicen ytterligare. Du som har toalett med tank som inte går att tömma till land; det finns numera relativt enkla och prisvärda lösningar för att konvertera till möjlighet för landtömning. Tala med ett servicevarv eller någon marinhandlare.


Använd rätt båtvårdsprodukter
Det finns idag en del miljövänliga båt- och bilvårdsprodukter som du kan använda dig av. Många bilvårdsprodukter går lika bra att använda till din båt. Se till att alltid leta efter det mest miljövänliga alternativet och se också till att du alltid slänger tomma och halvtomma flaskor och förpackningar på rätt sätt.


Besök Båtmiljö.se
Båtmiljö.se är en sajt utformad för att du som båtägare ska få kunskap, tips och alternativa lösningar för att värna om naturen och vårt marina båtliv.


Båtmiljörådet
Båtmiljörådet är en sammanslutning där myndigheter och organisationer som arbetar med båtlivets miljöfrågor utbyter information och erfarenheter. Rådet har bland annat arbetat fram ett miljöprogram som består av tolv punkter där insatser behöver göras. Läs mer om Båtiljörådet genom att klicka här.


Här kan du ladda ner miljötipsen och informationen ovan i en folder:
Miljöfolder för nedladdning (pdf-fil)

Tömningsstation för toalettavfall

Tömningsstationer för toalettavfall

Hitta tömningsstationen närmast dig Läs mer >>
Båtåtervinning

Återvinning av båtar

Nationellt system för återvinning av fritidsbåtar Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software