Sweboat - för företag i branschen

Läs våra remissvar

En viktig uppgift för oss på Sweboat är att avge remissvar i frågor som berör den marina industrin på ena eller andra sättet.


Öpnna Varv 2009
Fotograf: Mathias Herneson
Här nedanför kan du läsa våra senast inlämnade remissvar. Om du är intresserad att ta del av själva remissen,
kontakta oss.

Kompletterande remiss vattenskoter mars 2021

Remissvar vattenskoter Sweboat februari 2021

SjöfyllerilagenSweboats debattartikel utvärdering sjöfyllerilagen

Sweboats synpunkter till utvärderingen av Sjöfyllerilagen

Remissvar åldersgräns vattenskotrar
Näringsdepartementet är mottagare av vårt remissvar angående "Åldersgräns vid framförande av vattenskoter".

Remissvar förarbevis vattenskotrar
Regeringskansliet är mottagare av vårt remissvar angående "Obligatoriskt förarbevis för vattenskoterförare".

Remissvar åtgärder mot penningtvätt
Länsstyrelsen i Västra Götaland är mottagare av vårt remissvar på allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Remissvar Regelförenkling för sjöfarten
Näringsdepartementet är mottagare av vårt svar på remissen gällande Regelförändring för sjöfarten, (Dnr: N2013/5746/MRT)

Remissvar lagen om vrakkonventionen
Regeringkansliet är mottagare av vårt svar på remiss gällande avlägsnande av vrak (Ds 2016:16)

Remissvar Lagen om fritidsbåtar
Regeringskansliet är mottagare av vårt svar på Remiss N20015/2432/MRT gällande en ny lag om fritidsbåtar

Remissvar Toalettavfall
Transportstyrelsen är mottagare av vårt svar på remissen TSS 2011-71 Utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Läs vårt svar på länken här ovanför.

Remissvar Säkert Båtliv 2020
Transportstyrelsen är mottagare av vårt svar på remissen gällande Säkert Båtliv 2020. Läs svaret i sin helhet på länken här ovanför.

Remissvar Fritidsbåtsdirektivet
Näringsdepartementet är mottagare av vårt svar på förlaget om ändringar i Fritidsbåtsdirektivet. Läs svaret i sin helhet via länken här ovanför.

Remissvar Producentansvar
Miljödepartementet är mottagare av vårt svar på Naturvårdsverkets rapport om "nedskräpande och uttjänta båtvrak" som du kan läsa i sin helhet på länken här ovanför.
Powered and produced by Carismar Software