Sweboat - för företag i branschen

Kemiska arbetsmiljörisker

På så gott som alla varv och marinor används det någon typ av kemikalier, härdplaster, färger etc. Kursen är teoretisk och vänder sig den som arbetsleder eller utsätts för arbete med olika typer kemiska produkter. Vi går igenom vilka hälsorisker och faror det finns och hur man på bästa sätt kan skydda sig mot dessa.

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets AFS 2011:19, AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2001:3 Användning av personligskyddsutrustning.
Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso­ och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas, 13 § AFS2011:19
Efter kursen erhåller deltagarna ett intyg om genomförd utbildning och dess innehåll.

Pris: 1100:- exkl.moms/person
Kurslängd: 2 timmar
Plats: Enligt överenskommelse

För mer information eller bokning kontakta Thomas Greberg på kansliet.
Tel: 08-449 55 93
Mail: tg"at"sweboat.se*

*Ersätt "at" med @

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software