Sweboat - för företag i branschen

Havsmiljöinstitutet får Sweboats Miljöpris 2020

Pressmeddelande
31 januari 2020

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund delar ut sitt Miljöpris för 2020 till Havsmiljöinstitutet som förmedlar kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. Genom expertförmedling, forskningsöversikter, analyser och synteser bidrar institutet till en integrerad och komplett bild av miljösituationen i havet.Motivering från Sweboat lyder som följer:

Klimatfrågorna kommer allt närmare och i nyhetsflödena får vi nu höra dagligen att klimatförändringarna går fortare än hittills förutspåtts. Behovet av aktuell och relevant forskning blir allt viktigare.

Båtbranschen engagerar sig nu på allvar för det vi kan påverka; produktion, framdrivning, beteende, underhåll, förvaring och återvinning av fritidsbåtar och utrustning. Havsmiljöinstitutets arbete är oerhört viktigt och Sweboat vill uppmuntra forskning på fritidsbåtars klimatpåverkan, för att ge omvärlden och oss som bransch korrekt fakta och kunskaper.

För detta vill vi ge Havsmiljöinstitutet Sweboats Miljöpris för 2020.

På så sätt kan vi som bransch och alla som fattar beslut få hjälp och underlag att fatta rätt beslut - baserade på vetenskapliga grunder. Allt för att på både kort och lång sikt minska båtlivets och båtbranschens avtryck på miljön.


”Sweboat vill aktivt medverka till att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Det handlar om att informera våra kunder, båtägarna, och hjälpa våra medlemmar med sitt miljöarbete. Exempel är åtgärder för miljövänlig hantering, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ. För att kunna göra detta behöver vi få mer kunskap baserad på aktuell och relevant forskning. Därför är det mycket viktigt att uppmuntra och samverka med experter på området och även förmedla till dem en bild av branschens utmaningar och arbete gällande miljöfrågor” säger Mats Eriksson, VD på Sweboat.

Miljöpriset är en viktig del i Sweboats miljöprogram och har som syfte att belöna den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats för miljön kopplat till båtlivet. Miljöpriset delas ut årligen och är på 25 000 SEK. I år skedde utdelningen på pressfrukosten på Båtmässan i Göteborg som pågår den 31 januari till 9 februari.


För mer information
Mats Eriksson, VD Sweboat
08-449 55 98, [email protected]

Kontakta Patric Borén, Sweboat, för högupplöst bild, [email protected], 08-449 55 97.

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma branschintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.
barkbat2

Sweboat startar klimat- och miljöprojekt

Genom sitt nya klimat- och miljöprojekt skapar Sweboat – Båtbranschens Riksförbund med över 400 medlemmar – ett helhetsperspektiv för att minska bå... Läs mer >>
tull

En seger för båtlivet - tullen ska kunna stoppa misstänkt stöldgods

Enligt ett förslag från regeringen kommer Tullverket från och med den 1 juli 2021 att få utökade befogenheter för att kunna stoppa misstänkt brotts... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software