Sweboat - för företag i branschen

Gymnasieutbildningar

Det finns ett antal gymnasieutbildingar för dig som vill arbeta i båtbranschen:


Danderyd
Marina läroverket bedriver gymnasieutbildningar i marin miljö:
Marinteknik
Ledarskap och kommunikation
Marinbiologi
Företagande & entreprenörskap

Länk: Marina läroverket

Orust
Orust Båtbyggarutbildning driver tillsammans med Orust gymnasieskola en treårig gymnasieutbildning i båtbyggeri. Arbetsprojekten fördelas på såväl lag- som ensamarbeten.
Länk: Orust båtbyggarutbildning

Mariestad
Vadsbogymnasiet ligger i hjärtat av Sverige och har inriktning båttekniker och utbildning på alla plan. Välkommen att kontakta oss:
Länk: Vadsbogymnasiet

YH Utbildning: Marin Serviceingenjör

Högskolecentrum Bohuslän erbjuder en YH-utbildning till Marin Serviceingenjör på distans. Studietid 2 år. Läs mer >>

Sweboats kursprogram

Sweboat har tagit fram ett kursprogram för sina medlemmar, speciellt anpassat för branschens behov. Kurserna ges direkt av Sweboat utan mellanhände... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software