Sweboat - för företag i branschen

Fortsatt bra försäljning i båtbranschen!

Pressmeddelande
1 mars 2019

Fotograf: Mats Eriksson

Den svenska båtbranschen befinner sig mitt inne i en mycket gynnsam period. 2018 såldes det för tredje året i rad nya båtar på en hög försäljningsnivå och försäljningen av begagnade båtar ligger också på en hög omsättningsnivå. Hela den så kallade eftermarknaden mår bra även den och vi kan konstatera att efterfrågan på service och tjänster bara ökar, säger Mats Eriksson, VD på Sweboat – Båtbranschens Riksförbund.Exporten ökade med 10% i volym och 17% i värde. Importen ökade 9% i volym och minskade 11 % i värde.
Den svenska tillverkningen minskade med 2 % i volym och ökade 2% i värde.

En kall vår gav oss inte den försäljningsökning vi hade hoppats på men tack vare den makalöst fina sommaren tog vi igen tappet och det var också mycket tydligt att båtar som inte nyttjats på länge åter sattes i sjön, vilket gynnade eftermarknaden då många båtar var i behov av plötslig uppgradering och upprustning.
Investeringsviljan, självförtroendet och lönsamheten inom båtbranschen är god på de flesta marknader i världen för tillfället, enligt den internationella branschtidskriften IBI Magazine.

Några trender
  • Små båtar blir allt fler medan stora båtar blir färre men betydligt större.
  • Orden ”praktisk” och ”ändamålsenlig” dominerar vid köpbeslut av ny båt.
  • Design är ett konkurrensmedel och sortimenten byts ut allt snabbare.
  • Dela båt är något som alltmer flitigt diskuteras – men är fortfarande i sin linda, medan intresset för att hyra båt ökar stadigt.
  • Teknikutvecklingen inom motorer, framdrivning, bränsleeffektivitet, elektronik, el, laddning och design går fort och branschen är i stort behov av nya kompetenta medarbetare i takt med att efterfrågan på service, underhåll, uppgradering och montering ökar lavinartat hos båtägarna.
  • De riktigt gamla båtarna från 70 - 80 – talen blir liggande och är alltmer svårsålda. Ett rikstäckande system för återvinning – Båtretur – finns och är fullt utbyggt – men trots höstens skrotningspremie får systemet in alldeles för få båtar.


För mer information:
Mats Eriksson, VD
Mobil 0703-42 06 99
[email protected]

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma branschintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.
barkbat2

Sweboat startar klimat- och miljöprojekt

Genom sitt nya klimat- och miljöprojekt skapar Sweboat – Båtbranschens Riksförbund med över 400 medlemmar – ett helhetsperspektiv för att minska bå... Läs mer >>
Sweboats miljöprisvinnare 2021

Melissa Feldtmann får Sweboats Miljöpris 2021!

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund delar ut sitt Miljöpris för 2021 till Melissa Feldtmann. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software