Sweboat - för företag i branschen

Förstärkning från näringslivet: Joachim Källsholm ny förbundsordförande för Sweboat

Joachim_K-2_liten

I samband med Sweboats årsmöte i slutet på november, överlämnade Ulf Jarlerud efter drygt 18 år ordförandeskapet i Sweboat – båtbranschens riksförbund till Joachim Källsholm som enhälligt valdes till ny förbundsordförande.


Joachim Källsholm är 56 år, bor i Norrköping och har sedan 11 år varit VD för Securitas Sverige med en omsättning på drygt 5 mdr och med knappt 10 000 anställda i det börsnoterade säkerhetsbolaget Securitas AB. Joachim har flera uppdrag och förtroendeposter i näringslivet och i olika branschorganisationer, och sitter bland annat i Svenskt Näringslivs och Transportföretagens styrelse. Han har även tidigare erfarenhet som styrelseordförande och är idag ordförande i Säkerhetsföretagen och BYA.
Joachim Källsholm har ett genuint marint intresse och har varit en aktiv båtmänniska sedan ungdomen. För 11 år sedan var han med och grundade Gryts varvs båtklubb, som idag har 250 medlemmar.


”Jag är väldigt glad att vi har kunnat knyta Joachim Källsholm till oss som ordförande för Sweboat. Joachim har en väldigt bra förståelse och ett stort intresse för hur vi som förbund arbetar, och med sitt engagemang för båtliv och mångåriga erfarenhet i svenskt näringsliv blir han en stor tillgång för oss i hela vår verksamhet. Vi ser fram emot att utveckla förbundet tillsammans”, säger Mats Eriksson, VD på Sweboat.

”Det är otroligt roligt och hedrande att få frågan från en bransch vilken man som konsument följt sedan tonåren. Båtbranschen har utvecklats snabbt genom åren, med mycket modern teknik både vad avser utrustning som tillverkning. På senare år har även miljö och tillgänglighet kommit i fokus på ett helt nytt sätt. Det kommer att attrahera många nya konsumentgrupper över tid, men också ställa nya krav på branschen som i sin tur behöver fortsätta sitt arbete för ett mer hållbart båtliv.
Det är min fasta övertygelse att Sweboat och båtbranschen i stort har en framtidspotential, vilket återspeglat sig särskilt under detta år då vi haft och har en pågående pandemi, och då sett hur båtlivet tagit ett allt starkare grepp om svenskarna.
Vi har ett viktigt uppdrag att värna om branschen, hos allt från konsumenter och näringsidkare till beslutsfattare. Sweboat är den självklara aktören att ta sig an den uppgiften, ofta i samarbete med andra organisationer inom den marina sektorn. Men för detta krävs ett lag, och jag ser redan nu en stor potential för en positiv framtid tillsammans med alla de lagspelare som finns bland våra medlemmar och som utgör Sweboat idag”, säger Joachim Källsholm.

Kontakt: Mats Eriksson, VD Sweboat., 0703-42 06 99, [email protected]

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma båtintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.IMG_0376

SkrotningspremieNy skrotningspremie gör det möjligt att kostnadsfritt lämna båtar till skrotning på ett miljövänligt sätt.

Båtar på upp till tre ton kan fr... Läs mer >>
inomhus friskluftsmask

Båtbranschen svarar upp mot Transportstyrelsens nya rekommendationer för sanering av båtbottnar


Idag publicerade Transportstyrelsen nya rekommendationer för sanering av båtbottnar. Sweboat och båtbranschen välkomnar de nya rekommendationerna... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software