Sweboat - för företag i branschen

Fallskyddsutbildning - Arbete med risk för fall

Det är inte ovanligt att det förekommer arbete på uppe på däck när båten är uppallad på land, arbete i mastkran, uppe i masten eller på annan plats där det finns risk för att falla till en annan nivå.

I den här kursen går vi igenom vilka krav det finns när det gäller arbete med risk för fall, vilka skyddsåtgärder som kan behöva göras, vad ett kollektivt respektive personligt fallskydd är och hur det bör användas. Samt genomgång av arbete från stege, arbetsbockar eller ställning.

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets AFS 1981:14.
Med fall avses i dessa föreskrifter att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar genom något underlag eller liknande eller faller till lägre nivå. 1 § AFS 1981:14

Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall förebyggs, 2 § AFS 1981:14
Efter kursen erhåller deltagarna ett intyg om genomförd utbildning och dess innehåll.

Pris: 1990:- exkl. moms/person
Kurslängd: 8 timmar
Datum/plats: Enligt överenskommelse

För mer information eller bokning kontakta Thomas Greberg på kansliet.
Tel: 08-449 55 93
Mail: tg"at"sweboat.se*

*Ersätt "at" med @

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software