Sweboat - för företag i branschen

Destination Hamnen

Expo och konferens för gästhamnar, marinor och servicevarv hålls för första gången i Sverige den 24-25 oktober i Eriksbergshallen i Göteborg

Destination hamnen

Destination Hamnen är ett helt nytt branschforum, för alla som arbetar med och för framtidens gäst- och fritidsbåthamnar.

En effektiv mötesplats med kompetent seminarieprogram och expoutställning
  • Destination Hamnen erbjuder besökarna:
  • Seminarier – Workshop – Föredrag – Branschmöten
  • Expo – Demo – Utställning
  • Mötesplats – Socialt umgänge – Nätverkande – Erfarenhetsutbyte – Inspiration
  • Framtid – Vision – Utveckling


För mer information och anmälan, gå till Destination Hamnens hemsida på länken här;
Destination Hamnen

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software