Sweboat - för företag i branschen

Båtmiljörådet

Sweboat är medlem i Båtmiljörådet som bildades 2007 och samlar myndigheter och organisationer som arbetar med båtlivets miljöfrågor. I rådet kan anslutna organisationer utbyta information och erfarenheter. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer miljövänligt båtliv. Båtmiljörådet drivs av Transportstyrelsen.Båtmiljörådets miljöprogram

Båtlivet bidrar till ökad folkhälsa genom att erbjuda naturupplevelser och vila. Men alla som vistas i skärgården är också ansvariga för att bibehålla vår skärgårds- och båtmiljö. Alla insatser för en friskare miljö är värdefulla, och genom Båtmiljörådets miljöprogram arbetar vi gemensamt för ett hållbart båtliv. Innehållet i miljöprogrammet har utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av Båtmiljörådet och visar hur de aktuella miljöfrågorna bedöms, men innehåller också överenskommelser om åtgärder.

Båtmiljörådets lilla miljöguide

För att sprida kunskapen vidare till båtlivet har rådet tagit fram en broschyr ”Båtmiljörådets lilla miljöguide”, med fakta och konkreta tips på hur båtägare kan bli mer miljövänliga. Här kan man bland annat läsa om hur båtägare kan anpassa sin båttoalett till sugtömning, hur man håller båtbotten fri från påväxt utan giftiga kemikalier och om ett pågående projekt för båtskrotning.

Medlemmar i Båtmiljörådet
 • Transportstyrelsen (ordförande)
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Naturvårdsverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Sjöfartsverket
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Miljösamverkan Stockholms län
 • Miljöförvaltningen Göteborg
 • Båtbranschens Riksförbund Sweboat
 • Svenska Båtunionen
 • Svenska Kryssarklubben
 • Svenska Seglarförbundet
 • Naturskyddsföreningen
 • Skärgårdsstiftelsen
 • Västkuststiftelsen
 • Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund
 • Svenska Petroleum och Biodrivmedel
 • Institutet Svenskt Marintekniskt Forum.


Läs mer här:

Båtåtervinning

Återvinning av båtar

Nationellt system för återvinning av fritidsbåtar Läs mer >>
barkbat2

Miljöanpassat båtliv

Här hittar du information om olika miljöfrågor som berör båtlivet på olika sätt. Här finns även tips på hur du kan minska din miljöpåverkan. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software