Sweboat - för företag i branschen

Båtbranschen svarar upp mot Transportstyrelsens nya rekommendationer för sanering av båtbottnar

inomhus friskluftsmask

Idag publicerade Transportstyrelsen nya rekommendationer för sanering av båtbottnar. Sweboat och båtbranschen välkomnar de nya rekommendationerna. Det är bra att det finns en guide för båtägarna hur de ska gå tillväga vid eventuell sanering av sin båtbotten.

För alla de båtägare som vinterförvarar sin båt hos ett privat varv eller marina så är detta redan verklighet.

– Genom Sweboats Miljöprogram för varv och marinor så har våra medlemsföretag sedan 2018 arbetat efter de branschråd som vi förser dem med. De har också material att delge sina kunder som tar hand om sina båtar själva. Vi kallar det Ansvarsfull båtvård, säger Mats Eriksson, VD i Sweboat – Båtbranschens Riksförbund.

För att säkerställa om en båt fortfarande har kvar det giftiga ämnet TBT (Tributyltenn) eller andra så kallade biocidfärger på båtbotten, erbjuder Sweboat alla sina medlemsföretag att utbilda sig i och sedan hyra ett så kallat XRF-instrument, som mäter förekomsten av TBT och andra ämnen. Sweboat har av Strålsäkerhetsmyndigheten ett tillstånd att utbilda sina medlemsföretag.

– Det känns väldigt tillfredsställande att Sweboats Miljöprogram för varv och marinor redan har stärkt branschen sedan ett antal år tillbaka och att de medlemsföretag som arbetar utifrån våra branschråd inte bara bygger branschens trovärdighet utan också faktiskt bidrar till en bättre miljö!
IMG_0376

SkrotningspremieNy skrotningspremie gör det möjligt att kostnadsfritt lämna båtar till skrotning på ett miljövänligt sätt.

Båtar på upp till tre ton kan fr... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software