Sweboat - för företag i branschen

Båtbranschen står stark i sommar

Ny undersökning: Båtbranschen står stark i sommar – antalet spekulanter på att hyra eller köpa båt förväntas öka till följd av Covid-19

Barn som hoppar från båt 2
Fotograf: Sweboat


Pressmeddelande
Stockholm 2020-05-06

Sweboats nya undersökning kan konstatera att en annorlunda sommar väntar för svenskarna till följd av Covid-19, då fler kommer att spendera sommaren i Sverige. Antalet spekulanter på att köpa båt ser inte ut att påverkas av Covid-19 - däremot kommer antalet spekulanter på att hyra båt att öka. Samtidigt kommer båtägare ha fler båtdagar jämfört med tidigare somrar – Det ser ut att bli en aktiv båtsommar!

”Båtbranschen verkar inte komma att påverkas negativt av Covid-19 på kort sikt, tvärtom så kan vi sammantaget förvänta oss en ökning i antalet båtspekulanter i sommar i förhållande till innan Covid-19 pandemin inträffade. Framförallt ser vi ett ökat intresse för att hyra båt i sommar och förhoppningsvis fastnar dessa personer för båtlivet. Undersökningen visar att Covid-19 inte antas ha någon signifikant påverkan på antalet köpspekulanter, däremot kan marinorna och båtbyggarna förvänta sig en större andel förstagångsköpare och nya typer av kunder i sommar”, säger Mats Eriksson, VD på Sweboat
Fler svenskar kommer att hålla sig i Sverige under sommaren 2020 jämfört med 2019
Sweboats undersökning visar att 16% av svenskarna har en planerad resa utomlands i sommar. Om man jämför med sommaren 2019 då 43% av svenskarna reste utomlands är detta en minskning med 71%1, och troligtvis kan en mycket stor del av beteendeförändringarna härledas till Covid-19 pandemin.

Vidare visar undersökningen att semester utomlands ännu inte konverterats till en annan semesteraktivitet inom Sverige, utan snarare en ovisshet kring sommaren då 33% av svenskarna inte ännu har tydliga semesterplaner.
Antalet spekulanter på att hyra eller köpa båt sommaren 2020 ser ut att öka i förhållande till innan Covid-19 pandemin inträffade
Covid-19 pandemin har påverkat båtspekulanter2 på olika sätt; en grupp personer har tillkommit, samtidigt som en grupp har fallit bort. Samtidigt finns respondenter vars hyr- eller köptankar inte har påverkats av Covid-19 pandemin.

• Antalet hyrspekulanter inför sommaren ser ut att öka i förhållande till innan Covid-19 – 34% av de som funderar på att hyra båt sommaren (motsvarande 3,3% av svenskarna) hadeinte funderat på det innan Covid-19 pandemin inträffade. 1,2% av svenskarna funderade på att hyra båt till sommaren men har tänkt om sedan Covid-19 pandemin inträffade. Tillflödet av hyrspekulanter ser ut att vara större än bortfallet.

• Antalet köpspekulanter inför sommaren är relativt konstant i förhållande till innan Covid-19 – 20% av de som funderar på att köpa båt sommaren (motsvarande 1,4% av svenskarna) hade inte funderat på det innan Covid-19 pandemin inträffade. 1,9% av svenskarna funderade på att köpa båt till sommaren men har tänkt om sedan Covid-19 pandemin inträffade, vilket tyder på ett liknande tillflöde och bortfall av köpspekulanter.

Båtar med övernattningsmöjlighet är mest populärt bland hyrspekulanter och majoriteten av köpspekulanterna funderar på att köpa en motorbåt

47% av respondenterna som funderar på att hyra båt sommaren 2020 är intresserade av att hyra en båt med övernattningsmöjlighet, där 30% är spekulanter på en motorbåt och 17% på en segelbåt. Majoriteten av köpspekulanterna (85%) är intresserade av en motorbåt, där 41% funderar på en motorbåt med övernattningsmöjlighet. Undersökningen visar även att segelbåt samt mindre båtar är mer populärt bland hyresspekulanter än köpspekulanter.
Båtägare kommer att ha fler båtdagar 2020 jämfört med tidigare somrar-

Undersökningen tyder på att båtägares båtanvändande kommer att förändras i sommar jämfört med tidigare somrar, exempelvis planerar 67% av svenska båtägare fler båtdagar – Det ser alltså ut att bli en aktiv båtsommar 2020!
Undersökningen genomfördes under perioden 24e till 30e april 2020 och besvarades av 1 003 svenskar i åldern 25 till 70 år med en sammanlagd årlig hushållsinkomst på över 300 000 kronor. Undersökningen innehöll 15 huvudfrågor som sammanställts och analyserats av Sweboat i samarbete med Cupole.

Noter: 1) I dagsläget gäller UD:s avrådan från utlandsresor till den 15e juni 2020, och troligen kan fler resor som är planerade efter detta datum komma att avbokas; 2) Definieras som personer som funderar på att hyra eller köpa båt sommaren 2020

För mer information
Mats Eriksson, VD på Sweboat. Mobil: 070 - 342 06 99
Jakob Birgersson, VD på Cupole. Mobil: 070 – 977 94 90

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma båtintresse, skapa gynnsamma verksamhets-betingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.


Cupole är en svensk managementkonsultfirma med ca 45 konsulter. Bolaget hjälper företag med tillväxt och förbättrad lönsamhet. Cupole har tidigare gjort flertalet undersökningar och projekt inom fritidsbåtsindustrin, och har varit en samarbetspartner till Sweboat under framtagande, genomförande och analys av undersökningen ’Båtsommaren 2020.

Läs hela undersökningen genom att klicka här.
Joachim_K-2_liten

Förstärkning från näringslivet: Joachim Källsholm ny förbundsordförande för Sweboat

I samband med Sweboats årsmöte i slutet på november, överlämnade Ulf Jarlerud efter drygt 18 år ordförandeskapet i Sweboat – båtbranschens riksförb... Läs mer >>
barkbat2

Sweboat startar klimat- och miljöprojekt

Genom sitt nya klimat- och miljöprojekt skapar Sweboat – Båtbranschens Riksförbund med över 400 medlemmar – ett helhetsperspektiv för att minska bå... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software