Sweboat - för företag i branschen

Vi sammanställer löpande statistik baserad på uppgifter från SCB avseende import och export av båtar samt egen insamling av båttillverkning.

Här nedanför kan du ladda ner de senaste sammanställningarna.

Statistik Januari till juni 2020


Helårssammanställning för 2020 kommer vid årets slut.

Sammanställning statistik 2014-2019
Branschstatistik 2014-2019För att läsa senaste utgåvan av "Fakta om båtlivet" klicka här. OBS! 2020 görs ingen ny utgåva då vi väntar in Transportstyrelsen stora båtlivsundersökning 2021.SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software