Sweboat - för företag i branschen
barkbat2

Hållbart Båtliv-Sweboats klimat och miljöprojekt

Genom sitt nya klimat- och miljöprojekt skapar Sweboat – Båtbranschens Riksförbund med över 400 medlemmar – ett helhetsperspektiv för att minska bå... Läs mer >>
Tömningsstation för toalettavfall

Tömningsstationer för toalettavfall

Hitta tömningsstationen närmast dig Läs mer >>

SökBåt.se!

SökBåt.se – Sveriges annonssajt för båtar, tillbehör och tjänster! SökBåt.se är en annonssajt och en båtdatabas från Sweboat - Båtbranschens Riksf... Läs mer >>
Båtåtervinning

Återvinning av båtar

Nationellt system för återvinning av fritidsbåtar Läs mer >>
Branschstat 2013-2018 SWE_webb omslag4

Statistik 2019

Vi sammanställer löpande statistik baserad på uppgifter från SCB avseende import och export av båtar samt egen insamling av båttillverkning. Hä... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software